Sundskär - N59'41 O19'09

Sundskär - en ö i det yttre av Roslagen.

För att bevara och utveckla har Sundskärs byalag en hemsida. Här finns information för fastboende och sommargäster.

Byalaget är en ideell intresseförening, med följande huvudsyften: att ordna byalagsmöte en gång per sommar, underhålla fyr och enslinje, ordna stig- och vassröjning, samt vara remissinstans när så erfordras. 

Aktuell information och nyheter finns under knappen Aktuellt till vänster.

Ett par projekt som också pågår finns under knapparna till vänster.

Byalaget lördag 8 juli ny plats: vi är hos Johan, Mia och Lotta (Bohmans) enligt epostmeddelande från ordföranden 2017-07-04.

Webmaster T Frisk  • © 2015 • Byalaget Sundskär