Sundskär - N59'41 O19'09

Sundskär - en ö i det yttre av Roslagen.

För att bevara och utveckla har Sundskärs byalag en hemsida. Här finns information för fastboende och sommargäster.

Byalaget är en ideell intresseförening, med följande huvudsyften: att ordna byalagsmöte en gång per sommar, underhålla fyr och enslinje, ordna stig- och vassröjning, samt vara remissinstans när så erfordras. 

Aktuell information och nyheter finns under knappen Aktuellt till vänster.

Ett par projekt som också pågår finns under knapparna till vänster.

Webmaster T Frisk  • © 2015 • Byalaget Sundskär